Een lange reis

GESCHIEDENIS

Het begon allemaal rond 1880 toen melkveehouders uit Denemarken en Zweden kleine coöperaties vormden die investeerden in gezamenlijke zuivelfabrieken. Zo konden ze hun melk efficiënt gebruiken en hoogwaardige producten op de markt brengen. De inkomsten uit hun melk werden gelijk verdeeld onder de melkveehouders en samen bouwden ze een goede toekomst op voor zichzelf en de volgende generaties.

Er ontstonden steeds meer en grotere coöperaties. In 2000 fuseerde de grootste Deense zuivelcoöperatie met diens Zweedse tegenhanger en zo ontstond Arla Foods, de eerste grensoverschrijdende zuivelcoöperatie.

In 2012 werd de fusie met MUH goedgekeurd en in 2014 met EGM Walhorn. Deze fusies betekenden de toetreding van 750 Belgische boeren tot de Arla coöperatie. 

Meer info
ההיסטוריה שלנו