Onze boeren

Omdat de boeren, die onze melk leveren,  eigenaar zijn van Arla, weten wij alles wat we moeten weten – in elke stap van het proces. Daarom kun je erop rekenen dat de zuivelproducten van Arla van koemelk van topkwaliteit gemaakt zijn.

WAT BETEKENT HET DAT DE BOEREN EIGENAAR ZIJN VAN ARLA?

Arla is een zuivelcoöperatie in eigendom van 12.500 boeren, onder wie 700 Belgische. Alle winst uit de verkoop van onze producten keert terug naar die eigenaren. Zij wonen in zeven Noord-Europese landen en verdelen de opbrengst van elke liter melk die ze aan Arla leveren eerlijk onder elkaar. Onze coöperatie gaat terug tot de jaren 1880. Samen met de boeren werkt Arla aan een duurzame toekomst op lange termijn voor de zuivelindustrie.

WELK VOORDEEL LEVERT DE AANKOOP VAN PRODUCTEN BIJ EEN BOERENCOÖPERATIE MIJ OP?

Wij krijgen het leeuwendeel van onze melk van de boeren die eigenaar zijn van Arla. En we kennen hen allemaal. Wij controleren de kwaliteit van de melk van de koe tot in de winkel, zodat je erop kunt rekenen dat de melk natuurlijk, voedzaam en duurzaam geproduceerd wordt
De opbrengst van de Arla producten die je koopt, gaat rechtstreeks naar onze eigenaren, de boeren. 

HOE VERZEKEREN JULLIE DAT JULLIE MELK VAN DE BESTE KWALITEIT IS?

De boeren van Arla zijn ook de eigenaren van Arla. Om de hoge kwaliteit van alle Arla producten te verzekeren, moeten zij ervoor zorgen dat hun rauwe melk aan de strengste normen voldoet. Dat doen ze onder meer door zich aan te sluiten bij Arlagården®, ons programma dat garandeert dat de melk duurzaam wordt geproduceerd en de koeien goed worden verzorgd.

HEBBEN DE BOEREN VAN ARLA INSPRAAK IN DE PRIJSZETTING VAN HUN MELK?

Omdat Arla eigendom is van zuivelboeren, zetelen 15 boeren in de raad van bestuur en 179 boeren (onder wie 4 Belgen) in de raad van afgevaardigden. Ze worden verkozen in een democratisch proces, waarin elke boer één stem heeft. 
De raad van afgevaardigden beslist over het prijsmodel dat de raad van bestuur voor de maandelijkse aanpassing van de melkprijs gebruikt. Omdat wij onze melk wereldwijd verkopen, weerspiegelt de prijs de veranderende marktomstandigheden en varieert hij volgens de melkprijs op de wereldmarkt.

KRIJGEN DE BOEREN GOEDE MARKTVOORWAARDEN IN EIGEN LAND?

De boeren van Arla hebben afgesproken dat ze de opbrengst van elke liter melk die ze aan Arla leveren eerlijk verdelen. Dat is een kernprincipe van het coöperatiemodel: de boeren van Arla steunen elkaar in goede en in slechte tijden en delen de winst en het verlies. 

WIE ZIJN DE BELGISCHE BOEREN?

Er zijn 700 Belgische boeren aangesloten bij de Arla Foods coöperatie. Het merendeel van onze boeren is gevestigd in de Ardennen en produceert weidemelk.