Het land

BESCHERMING VAN NATUUR EN BIODIVERSITEIT

Onze boeren doen meer dan alleen zorgen voor de koeien die onze melk produceren. Samen beheren ze tienduizenden hectaren land in heel Europa. En in elk veld of weiland liggen kansen om de biodiversiteit en bodemgezondheid te beschermen en te verbeteren.

GEZONDE ECOSYSTEMEN

Om onze koeien melk te laten produceren, gebruiken we land. Hierop grazen de koeien en worden gras, maïs en andere granen geteeld. Daarbij worden natuurlijke leefgebieden voor flora en fauna beïnvloed. Die impact willen we minimaliseren, want biodiversiteit is erg belangrijk voor gezonde ecosystemen. Dit is namelijk cruciaal voor voedselproductie, watervoorziening en beheer van flora en fauna. Denk bijvoorbeeld aan bijen die onze gewassen bestuiven. Of de wormen en andere bodemdieren die de bodem gezond houden.

GEZONDE ECOSYSTEMEN

ZORG VOOR DE BODEM

De weilanden in het land zouden vol moeten zitten met bodemmicroben, wormen en voedingsstoffen – tenminste, als de bodem gezond is. Een gezonde bodem kan de gewasopbrengst verhogen, de hoeveelheid koolstof verbeteren die de bodem uit de atmosfeer opneemt, en de weerstand van de gewassen tegen extreem weer vergroten. Daarom doet een aantal van onze boeren mee aan bodemgezondheidstests, waarbij ze grond opgraven om te controleren hoe gezond deze is of om deze op te sturen voor analyse. Ook worden boeren in het Duurzaamheids Vergoedingsmodel financieel gestimuleerd om maatregelen te nemen die de gezondheid van de bodem bevorderen, zoals het zaaien van meerjarige gewassen en bodembedekkers (om zo braakliggende grond te voorkomen)

ZORG VOOR DE BODEM

BEHEER VAN DE GRASLANDEN

Grazen is niet alleen goed voor de koeien. Als het land goed wordt beheerd, kan het ook veel andere voordelen opleveren. Daarom worden onze boereneigenaren gestimuleerd om landbouwbeheer en begrazingsmethoden toe te passen waarvan onderzoek aantoont dat ze de koolstofvastlegging in de bodem kunnen verhogen.

BEHEER VAN DE GRASLANDEN

BIODIVERSITEIT STIMULEREN

Bloemen, planten, bijen, wormen en vogels. Hoe meer, hoe beter! Het vergroten van de biodiversiteit is essentieel om de veerkracht van ecosystemen te vergroten. Daarom belonen we boeren met een hogere melkprijs als ze permanent grasland hebben, bodemmonsters afnemen of andere biodiversiteitsactiviteiten uitvoeren. Daarnaast werken we in het ReNature programma hard aan het verbeteren van de biodiversiteit rondom Nederlandse boerderijen. We doen dit samen met onze partners BoerenNatuur, haar agrarische collectieven en Trees For All. Nederlandse boeren die melk leveren voor de merken Arla biologisch en Melkunie, en meedoen met het ReNature programma, krijgen een beplantings- en beheerplan op maat om de biodiversiteit op hun percelen en het erf rondom hun boerderij te verbeteren. Het gaat daarbij om de aanplant van streekeigen boom- en struiksoorten, die passen bij het landschap en de bodem. Zo hebben de bomen en struiken maximale impact op de biodiversiteit, het klimaat en de leefomgeving. In totaal planten we van 2023 tot en met 2025 125.000 bomen en struiken op en rondom deze boerderijen.

BIODIVERSITEIT STIMULEREN

VERKENNING VAN REGENERATIEVE LANDBOUW

Het verbeteren van de gezondheid van de bodem. Het vergroten van de biodiversiteit. Het inzetten van koeien voor het beheer van het grasland. En het verhogen van de koolstofopname in de bodem. Al deze activiteiten worden vaak beschouwd als onderdeel van wat regeneratieve landbouw wordt genoemd. Maar er is geen algemene definitie van wat het regeneratieve landbouwsysteem precies is. Wij willen ons steentje bijdragen om daar verandering in te brengen. Zorgvuldig geselecteerde pilotboerderijen helpen ons bij het verkennen, testen en analyseren van regeneratieve melkveehouderijtechnieken. Want door nieuwe inzichten te verkrijgen en onze methoden aan te passen, kunnen we de impact van de boerderijen op het milieu en het klimaat verminderen.

VERKENNING VAN REGENERATIEVE LANDBOUW